Logo

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ. พระนคร

ขอเชิญชวน น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวด
1) การประกวดออกแบบและสร้างเว็บไซต์
2) การประกวดออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก Infographics
3) การประกวดออกแบบสื่อวิดีโอ


“New Normal วิถีใหม่สไตล์เด็กวิทย์”


1. นำเสนอข้อมูลวิถีชีวิตแบบใหม่ new normal หลังโควิดในแบบฉบับของชาววิทย์
2. รูปแบบการเสนอนำสวยงาม
3. มีความคิดสร้างสรรค์
4. เข้าใจง่าย
5. สามารถนำไปใช้ปฎิบัติตามได้จริง

ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติคุณ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โทร : 02-544 8556
อีเมล์ : pnru.scienceday@gmail.com
เฟซบุกเพจ : https://www.facebook.com/PNRU-ScienceDay-111365150617841/

1. กิจกรรมการแข่งขันประกวดออกแบบและสร้างเว็บไซต์

Header image
:: Click เพื่ออ่านกติกาการแข่งขันและเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะ

2. กิจกรรมการแข่งขันประกวดออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก

Header image
:: Click เพื่ออ่านกติกาการแข่งขันและเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะ

3. กิจกรรมการแข่งขันประกวดออกแบบสื่อวิดีโอ

Header image
:: Click เพื่ออ่านกติกาการแข่งขันและเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะ

กำหนดการ

:: Click เพื่ออ่านกติกาการแข่งขันและเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะ
:: หมดเขตสมัครวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
:: ประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563
:: ส่งผลงานประกวด/แข่งขันในรูปแบบไฟล์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ e-mail : pnru.scienceday@gmail.com
:: ประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

:: ขอความกรุณาสถานศึกษาที่สมัคร ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร ถ้าพบข้อผิดพลาดสามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่ E-Mail : soconnet@gmail.com ภายในวันที่ 15 ส.ค. 2563

Click ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (เฉพาะผู้ที่สมัคร online)

ตัวอย่าง ภาพกิจกรรม ในปีที่ผ่านมา

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินงาน
คณะกรรมการตัดสิน

Contact Us

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร. 02-544-8556
โทรสาร: 02-552-6609
หรือ email: pnru.scienceday@gmail.com

Header image